<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, February 23, 2009

Aljur Abrenica kabado kay Ara

Dalawang shows ang ibinigay kay Ara Mina sa pagbabalik niya sa GMA-7 at baka sa Bubble Gang bumalik na rin ito’t miss na niya ang gag show at mga kasama.

May special role si Ara sa Totoy Bato bilang asawa ni Robin Padilla, pero kay Manny Pacquiao pa rin siya pilit inili-link. Ito’y kahit may boyfriend na siya na kung kanyang i-describe ay “very intelligent, very young, very supportive and understanding.”

Two months na ang relasyon nila, pero hindi pa rin binabanggit ni Ara ang name ng BF na si Raymond Ilusurio-Yap.

Nakita namin ang picture ng guy sa cellphone ng isang reporter na padala ng friend niya from Hongkong na kinunan sina Ara at BF nang magbakasyon du’n.

Kasama rin si Ara sa TV remake ng Dapat Ka Bang Mahalin? at binuking nito na kinakabahan ang young actor na si Aljur Abrenica sa kissing scene nila. Nangako naman siyang aalagaan at iga-guide ito.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites