<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, February 09, 2009

All About Eve starts taping

Nagsimula nang mag-taping si Sunshine Dizon para sa All About Eve, pero si Iza Calzado sa February 16, pa magti-taping. Hindi pa nito alam kung kailan ang exact airing nila at abangan na lang daw. Gaya ni Sunshine, ayaw panoorin ni Iza ang Korean novela at orig version ng AAE para sariling version ng character ni Nicole ang kanyang gawin.

Wish din ni Iza na sa San Francisco, California sila mag-location, pero okey din sa kanya kung sa Singapore o sa ibang Asian countries sila mag-taping.

May kissing scene si Iza kina Alfred Vargas at Mark Anthony Fernandez, pero sa nabasa niyang script, isa lang ang kissing scene nila ni Alfred. Hindi na rin bago sa kanya ang kissing scene with Mark dahil nagawa na nila ito sa Impostora.

Bagay kay Iza ang short hair na style ni Celeste Tuviera. Nilinaw nitong hindi dahil sa break-up nila ni Jerry Garcia kaya siya nagpagupit, kundi para maiba ang hairstyle niya dahil matagal nang mahaba ang buhok niya.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites