<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, February 01, 2009

Angelu de Leon balik GMA

Balik-GMA-7 si Angelu de Leon sa Ang Babaeng Hinugot Sa Aking Tadyang after three years. Masaya’t excited siya lalo’t natupad ang dream niyang makapareha si Dingdong Dantes.

Ipinagdasal daw niyang mapasama siya sa bagong soap nina Dingdong at Marian Rivera at pinaghandaan niya ang role ni Helen. Binago niya ang hairdo at nagpapayat para ibang Angelu ang mapanood ng tao sa soap na magpa-pilot na bukas.

Kontrabida ang role rito ni Angelu at alam niyang sobra siyang kamumuhian ng fans nina Marian at Dingdong.

“Puwede akong magkaroon ng death threats sa gagawin ko kay Marian. Hindi ako puwedeng rumampa dahil maraming fans ang magagalit sa akin. But I’m prepared, friends kami nina Marian at Dingdong at happy ako to be working with Channel 7 again,” sabi ni Angelu.

Ikinuwento ni Angelu na nagtawanan sila ni Dingdong sa kissing scene nila dahil nang tingnan niya ito, nakita niya ang dating ayos ng buhok nito na hati sa gitna at feeling daw niya, she’s too old for the actor, pero one year lang ang age gap nila.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites