<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, February 18, 2009

Family Feud nasulot ni Goma kay Marvin

Aminado si Marvin Agustin na dream niya talaga ang maging isang TV host at ibinulgar niya ang pago-audition niya noon para sa Family Feud na unfortunately ay napunta kay Richard Gomez.

Pero wala namang regrets si Marvin dahil nakita naman niya that Richard proved to be the perfect host for the show.

Anyway, binigyan naman siya ng ibang show ng GMA to host, ang Outrageous & Courageous na mapapanood na simula Feb. 24 bilang kapalit ng Full Force Nature ni Richard Gutierrez sa Bilib Ka Ba Nights ng GMA.

Mapapanood dito ang funny and fantastic feats of bravery, mga amazing dare-devilish stunts, most unusual rituals and festivals mula sa iba’t ibang parte ng mundo.

Makakasama ni Marvin dito ang high-class puppet na si Paps.

Ayon kay Marvin ang pinaka-outrageous na ginawa niya sa kanyang buhay ay ang lumipad pa papuntang Singapore para ma-kipag-date lang at bumalik na kaagad sa Pilipinas a few hours later.

Aba, super-galante naman ni Marvin pero ayaw niyang i-reveal kung si Krissa Mae ba ang dinate niya ng isang araw sa Singapore.

Ang inamin lang niya ay magkasama silang dalawa ni Krissa Mae noong nakaraang Pasko at Bagong Taon sa bahay niya mismo.

Si Marvin din pala (at hindi na si Jennylyn Mercado na naging busy na sa Paano Ba Ang Mangarap) ang susunod na ipi-feature sa Obra.

Gagawin na ring isang mini-series ang Obra for eight weeks para lang sa kanya.

Bongga!

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites