<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, February 22, 2009

Isabel nasaktan nang yayain ng kasal ni Paolo si Lian

MUKHANG naka-move on na nga ang isa sa may pinakamagagandang mukha sa showbiz at star ng Gagambino na si Isabel Oli.

“I can say I`m getting there na. Pero, ako kasi kapag nakipag-relasyon, sobrang se rious ako. “Pero I`m really happy right now. Happy that I`m single again and I can do anything na hindi ko magawa noong kami pa ni Paolo.”

Inamin din ni Isabel na until now ay hindi pa muling nagkukrus ang landas nila ng ex-boyfriend na si Paolo Contis.

Medyo nasaktan daw si Isabel nang mabalitaan niyang inalok ni Paolo ang current girlfriend nitong si Lian Paz ng kasal. Si Isabel kasi ay niyaya rin daw ni Paolo ng kasal noong sila pa, at dapat, magaganap ito ngayong taon kung hindi sila nag-break.

“Niyaya rin niya ako noon ng kasal. At kung hindi kami nag-break naka-schedule sana ang wedding namin this year,” wika ni Isabel.

[via]

Labels:

6 Comments:

Anonymous Anonymous said...

style kce ni paolo yng yayaing pakasal at pag maluwang na tsaka nya iiwan at hahanap naman ng bago.....hehehehehe

2:17 PM  
Anonymous Anonymous said...

well, style lang ata nya yan para paasahin mga gf niya... :)

10:46 PM  
Anonymous Anonymous said...

samakatawid pala nyan si isabel ay maluwang na?.......hehehehehe

12:36 AM  
Anonymous Anonymous said...

kaawa-awang isabel.

dapat ke isabel maglanggas ng tawas sa pepay pra sumikip uli?

12:38 AM  
Anonymous Anonymous said...

sisikip nga pro manga-ngamoy kalawang naman sya.

kawawang isabel.

12:15 AM  
Anonymous Anonymous said...

bakit si lian ba eh masikip pa?samantalang katorse anyos pa lang yata sya eh na ano na daw...he he he pagkatapos non marami pa ewan kung pang ilan na si paolo!

4:21 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites