<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, February 21, 2009

Marian Rivera, tanggap and reaksyon ng fans

Record-breaking ang live chat nina Dingdong Dantes at Marian Rivera noong February 19, 2-4 p.m., at umabot sa 4,465 ang count questions kay Marian at 2,443 naman kay Dingdong.

Majority sa tanong, tungkol sa relasyon nila’t sa Ang Babaing Hinugot sa Aking Tadyang.

Natuwa sina Marian at Dingdong dahil kahit may mga hindi gusto ang character nila sa soap, marami pa rin ang natutuwa sa istorya at sa role na kanilang ginagampanan.

“Naiintindihan ko ang reaction ng fans, pero maiintindihan din nila sa mga susunod na episode kung bakit ganu’n si Proserfina. Ang importante, nagagawa namin nang tama ang trabaho namin at ‘Proserfina’ ang tawag sa akin ngayon ng tao,” wika ni Marian.

“Hintayin nila ang transformation ng character ni Homer, magiging exciting na siya. Mas titindi rin ang conflict nila ni Rado (Paolo Contis),” pangako naman ni Dingdong.

Samantala, kumot na magagamit ni Marian sa taping ang Valentine’s Day gift ni Dingdong, hindi mahal at simple lang ang regalo niya, pero pinag-isipan.

Ayaw naman sabihin ng actress kung ano ang ibinigay niya kay Dingdong.

Nag-dinner din sila kasama ang cast ng ABHSAT.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites