<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, February 01, 2009

Paolo Contis nabubuwisit 'pag hindi nakikita si Lian

Aminado si Paolo Contis na nininerbyos siya sa kanyang hosting job sa My Dad is Better Than Your Dad na mapapanood ngayong Linggo sa GMA 7.

“Para akong nangangapa sa dilim dahil isang challenge sa akin na mag-host ng ganito kalaking show. Maganda ang layunin ng show dahil magba-bonding ang buong pamilya,” sabi ni Paolo.

Nagbiro pa nga ang aktor na nagpapasalamat siya sa mga tumangging mag-host ng show na si Vic Sotto.

Tinanong din namin si Paolo kung ano ang kaibahan ng pakikipagrelasyon niya ngayon kay Lian Paz sa mga ibang naging girlfriend niya.

“Weird nga dahil naging madalian lang ang relasyon namin — mga ilang linggo lang. Pagkatapos niyang makipag-break sa boyfriend na si Jeff Tan, ako naman ang nakipaghiwalay kay Isabel (Oli). Nabubuwisit ako kapag hindi ko siya nakikita. Sasabihin ko sa kanya na umuwi na ng bahay nila para madalaw at makita ko na siya,” dagdag pa ng aktor.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites