<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, February 20, 2009

Ramiele Malubay, no career sa Pinas?

Pinauuwi na raw si Ramiele Malubay sa Amerika ng kanyang mga magulang. Dismayado raw ang mga magulang ni Ramiele dahil walang nangyari sa kanyang singing career dito sa Pilipinas.

The who si Ramiele? Siya ang Pilipina na naging finalist sa American Idol. Umuwi siya sa Pilipinas para subukan ang kanyang kapalaran pero mukhang babalik siya ng luhaan sa US of A.

Kasamang dumating ni Ramiele sa Pilipinas ang kanyang boyfriend na type din na mag-artista. Wala rin nangyari sa ambisyon ng boyfriend ni Ramiele dahil hindi pala outstanding ang kanyang face as in hindi siya pang-showbiz.

Actually, mas mahuhusay kumanta kesa kay Ramiele sina Jonalyn Viray, Aicelle Santos at Maricris Garcia ng La Diva.

Walang ka-effort-effort na nasapawan ng La Diva si Ramiele nang magkaroon sila ng production number sa SOP noong December 2008.

Pang-American Idol ang mga boses ng La Diva pero hindi sila makakapasa sa audition dahil hindi naman sila mga American citizen ‘noh!

[via]

Labels:

4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

hahaha... kung sa ASAP sya nagperform, eh di sana may koting exposure sya... hahhaa

4:42 AM  
Anonymous Anonymous said...

sobranbg bansot naman kce ni ramiele kaya prang nde tlga pede.

sa palabas ng 'small world, small people' baka pede sya.....hehehehehehe

2:23 PM  
Anonymous Anonymous said...

sa club ng mga unano pede sya.

hehehehehehe

7:42 AM  
Anonymous Anonymous said...

.. hehehe nakakataw pagsosoplakin ku kaya kayo..
... dapat nga maging proud tayo dahik napresent nya ung country natin..
... and still she is proud being filipina.. at di nya kinakahiya yon...

9:40 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites