<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, February 24, 2009

Rhian at JC tinanggihan ang Rosalinda

Nasulat namin kahapon ang plano raw ni Anna­belle Rama na magpa-presscon para kay JC de Vera para linawin ang mga isyung sangkot ang actor at kasama tiyak ang status ng kontrata nito sa GMA-7 sa pag-uusapan.

Kung matutuloy ang presscon, sana linawin din nina JC at Annabelle kung totoo ang tsikang unang in-offer sa actor at kay Rhian Ramos ang Rosalinda at follow-up sana ng Lalola, pero hindi natuloy dahil napunta ang actress sa Zorro.

Sunod daw na in-offer kay JC ay maging leading man ni Carla Abellana sa Rosalinda pa rin, pero hindi pa rin natuloy ang actor. For sure, may paliwanag si Annabelle kung bakit hindi niya tinanggap ang project for JC kahit sabihing sure hit ito gaya ng Marimar.

Ngayon pa lang, marami na ang nanghihinayang sa hindi pagkatuloy ng JC-Carla na tiyak may chemistry din.

Balita namin, kundi makakita ang Ch. 7 ng right actor para maka-pareha ng newcomer, hihintayin na lang maging libre ang isa sa contract star nilang marami rin ang fans at inaabangan ang bawat soap at in-demand leading man.

[via]

Labels: ,

1 Comments:

Anonymous aiza ramirez said...

sayang.......may chemistry din nan sla ni carla eh...

12:16 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites