<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, February 19, 2009

Richard at KC, naghihiraman ng mamahaling relos

HINDI nagkita last Valentine’s Day sina Richard Gutierrez at KC Concepcion dahil may taping ng Zorro sa Bataan ang actor.

Pinadalhan na lang nito ng flowers ang kapareha sa box-office hit movie na When I Met U na noo’y may workshop sa ABS-CBN.

Samantala, second week na ng nabanggit na pelikula. Thankful sina KC at Richard, ang Regal at GMA Films, sa mga nanood. Wala pang one week, almost P100 million na ang gross nito at patuloy na pinapanood.

Isa rin kami sa curious makita ang super expensive Hublot wristwatch ni Richard na ayon sa research ng fans nila ni KC ay katumbas ng three cars ang presyo.

Platinum ang case nito at water resistant at ipinahihiram niya kay KC.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites