<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, February 14, 2009

Rufa Mae Quinto namaga ang mata dahil kay Jon Avila

Ang pagpapakulay ng buhok at hair extension ang inirason ni Rufa Mae Quinto sa late na pagdating sa presscon ng Philosophy by Mikaela. Hindi naniwala ang mga reporters na malapit sa kinauupuan nito at kita ang pamumula at pamumugto ng kanyang mga mata. Nang tanungin kung umiyak siya, sumenyas si Rufa Mae na ’wag na lang maingay.

Sa solo interview sa kanya, may kalabuan ang sagot nito sa tanong ng press kung bakit siya umiyak at kung sino ang nagpaiyak sa kanya? Hindi raw si Jon Avila ang nagpaiyak sa kanya at bakit daw niya iiyakan ang binata.

Inamin nitong nami-miss niya ang binata dahil last week pa sila nag-date. Pinuna ni Dondon Sermino ang pag-i-English niya at parang galing sa pakikipag-usap sa isang Inglesero. Ang sagot, choice niyang umiyak at private moment daw niya ’yon.

Hindi napanood ni Rufa Mae ang sinasabing pagpapaalam daw ni Jon kay Erik Santos, bagay na hindi rin maintindihan ng dalaga kung bakit. Nanliligaw ba ito sa kanya?

“Kung nanliligaw siya? Hindi ko alam at hindi ko maintindihan. Hindi ko na rin siya tinanong kung bakit siya nagpaalam kay Erik. He wants to be single and I respect that ’cause I want to be single also and I’m used to being single and alone,” sagot ni Rufa Mae.

Lalong nalungkot si Rufa Mae dahil aalis siya sa February 18 at sa March 10 na ang balik, matagal niyang ’di makikita si Jon na ’di niya alam kung love siya o hindi. Pagbalik niya, doon pa lang siya magti-taping for Zorro.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites