<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, March 22, 2009

Francine Prieto takot mag-asawa

Inamin ni Francine Prieto nang minsang maka­kwentuhan namin sa set ng Ang Babaeng Hinugot sa Aking Tadyang na takot siyang mag-asawa.

“Natatakot ako na baka magaya sa aking mommy na hindi naging matagumpay ang relationship. Feeling ko ’pag nag-asawa ako, parang I’m sleeping with an enemy. Hindi ko kilala ang asawa ko. Sakali namang maghiwalay kami, mahirap din ang proseso ng annulment,” aniya.

Hindi na sumama si Francine sa cast ng Bubble Gang na nagteteyping sa Dubai. Mas pinili nito ang teyping sa ABHAT dahil gusto niya raw ang role niya dito bilang kontrabida.

“May fight scene nga kami ni Marian Rivera dito, naaawa akong saktan siya dahil ang liit ng mukha niya at manipis pa ang buhok nang sabunutan ko. Masarap silang katrabaho dahil pareho silang magaling umarte,” dagdag pa ng aktres.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites