<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, March 21, 2009

Geoff Eigenmann willing maghubad sa pelikula

Ibinuking ni Sheryl Cruz sa presscon ng SRO Cinemaserye na crush siya ni Geoff when the actor was six years old at dinala ng inang si Gina Alajar sa Sunday show dati ni German Moreno. Nag-smile lang ang actor sa pambubuking ni Sheryl.

Ganadong magtrabaho si Geoff dahil matagal nabakante at natutuwang makakatulong na uli siya sa pag-aaral ng kapatid na si AJ Eigenmann na nag-aaral maging veterinarian sa States. Mahal ang kursong ito, kaya tulung-tulong sila.

Ginulat ni Geoff ang press sa sinabing kaya niyang mag-frontal nudity sa isang magandang pelikula, basta maganda ang role at mahusay ang director.

“Why not? Okey lang ang frontal nudity scene. Conservative ang family ko, pero okay lang. I have nothing to be ashamed of. Hahaha! Papatayin ako ni Perry (Lansigan, his manager) ’pag narinig niya ang mga sinabi ko. I’m also willing to do something like Brokeback Mountain at makipag-kissing scene at makipag-love scene sa same sex if I have to,” daring na sabi ni Geoff.

[via]

Labels:

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

sarap.

2:44 PM  
Anonymous Anonymous said...

ang pogi mo geoff mahal na kita

4:07 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites