<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, March 01, 2009

Katrina Halili balik Calayan

Alam ba ninyo na si Katrina Halili ay nagsimula kay Dr. Manny Calayan bago siya kinuhang endorser ng Belo ni Dr. Vicki Belo? Dahil sa gulong nangyari sa pagitan nina Katrina, Dr. Hayden Kho at ng doktora na siyang naging dahilan ng paghihiwalay ng dating magkasintahang Hayden at Vicki, out na ang sexy star bilang celebrity endorser ng Belo na obvious naman ang dahilan.

Sa pagkakaalam namin, gusto na umanong bumalik ni Katrina kay Dr. Calayan at pinag-iisipan umano itong mabuti ng huli. Kung saka-sakali man daw na muling tanggapin ni Dr. Calayan si Katrina, kailangang mag-behave na ito.

Kapag kinuha ka kasing endorser ng isang kumpanya o produkto, hindi lamang ang ganda ng mukha at katawan at laki ng pangalan ang kailangan kundi ang kabuuan ng pagkatao nito. Ang image ng isang endorser sa publiko ay napakahalaga.

Siguro, matinding lesson ang natutunan ni Katrina dahil sa kanyang pinasok na ‘gulo.’ Bakit ka nga naman papasok sa isang relasyon gayong alam mong may masasagasaan kang ibang tao na siya pang nagbigay sa iyo ng break bilang isang endorser?

Ang kontrobersiyang kinasangkutan ni Katrina bago nagtapos ang taong 2008 ay nakaapekto sa box office returns ng kanyang Metro Manila Film Festival movie na One Night Only ganundin ang kanyang papaganda na sanang relasyon sa mang-aawit na si Kris Lawrence. Ang layo na sana ng narating ng karera ni Katrina pero sa isang iglap ay nag-suffer ito nang dahil na rin sa sarili niyang kagagawan.

Samantala, i-deny kaya ni Katrina na naging boyfriend din niya noon ang bunsong anak na lalaki ni Rosanna Roces na si Onyok?

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites