<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, March 31, 2009

Marian Rivera magso-solo sa horror film

Madi-disappoint ang naghihintay ng Shake, Rattle & Roll series tuwing Metro Manila Film Festival kung totoong ipapahinga muna ng Regal ang pelikula this year. Papalitan ito ng Nieves na kung inyong natatandaan, isa sa three episodes ng Shake, Rattle & Roll 10 na bida si Marian Rivera at nag-click sa mga moviegoers dahil bumagay sa actress ang role ng isang kikay na engkanto slayer.

Sabagay, mala-Shake… rin naman ang Nieves na gagawing two episodes daw na parehong si Marian ang bida. Sana, i-retain nila sa isang episode na si Pekto pa rin ang kapareha ng actress para maiba.

Samantala, ilang linggo pa tatakbo ang Ang Babaeng Hinugot sa Aking Tadyang, pero excited na ang mga fans ni Marian sa next project nito sa GMA 7 na pambata. Naghuhulaan na ang mga tagahanga niya kung ano ito at kung sino ang kanyang makakapareha.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites