<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, March 24, 2009

Marian Rivera pinalitan ni Karylle bilang Blue Water Spa endorser

Nabalitang hindi na ni-renew ng Blue Water Spa ang kontrata ni Marian Rivera bilang endorser nito at kinuha si Karylle bilang kapalit niya. Ang hindi pagdalo ng actress sa mga events ng spa ang isa raw sa mga rason kung bakit kumuha ng ibang female endorser na makakasama ni Piolo Pascual at si Karylle iyon.

Noong isang araw, may nakita kaming press release sa dyaryo na opening ng bagong branch ng spa at sina Marian at Piolo ang nag-cut ng ribbon. Ano ba ang totoo? In pa ba o out na ang actress na endorser nito?

Nang makausap si Marian kamakailan, ang alam nito’y endorser pa rin siya ng spa, pero hindi na si Piolo ang makakasama kundi ang Japanese-Brazilian model na si Akihiro Sato. Hindi raw niya alam kung nabago ang usapan ng management at manager niyang si Popoy Caritativo at sa press lang niya nalamang kinuha si Karylle na endorser ng spa. Busy ang actress sa taping ng Ang Babaeng Hinugot sa Aking Tadyang na lalong guma­ganda ang story.

Gaya sa episode mamaya, magsusum­bong si Shiela (Fran­cine Prieto) kay Rado (Paolo Contis) na may relasyon sina Proser­fina (Marian) at Homer (Dingdong Dantes). Malalaman naman ni Heleen (Angelu de Leon) na buntis siya at gustong akuin ni Homer ang dinadala.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites