<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, March 27, 2009

Ogie Alcasid denies live-in issue with Regine

MARIING itinanggi ni singer-composer Ogie Alcasid na nagsasama na sila ng girlfriend na si Regine Velasquez sa iisang bahay tulad ng lumabas na balita.

“Siyempre minsan pumupunta naman ako doon,” paglilinaw ni Ogie sa isang interview last Wednesday.

Inamin ni Ogie na madalas niyang dalawin si Regine sa magarbong glass house nito.

“I’m always there. I will not deny that. Para namang napaka-plastic ko naman. But I have my own place,” dagdag pa niya.

Ibinalita rin ni Ogie na nakatakda siyang magtungo sa Australia sa May 2 until 6 para makapiling ang kanyang mga anak.

“Namimiss ko na yung mga anak ko eh. And it’s been four months,” kuwento nito.

Hindi naman daw nagrereklamo si Regine kapag umaalis siya ng bansa para bisitahin ang mga anak.

“Gusto pa nga niya, eh, mas madalas ko pa silang bisitahin,” ayon sa magaling na singer.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites