<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, March 17, 2009

Pagbibida ni Michelle Madrigal sa Zorro nini-nega

Isa si Michelle Madrigal sa three leading ladies ni Richard Gutierrez sa Zorro, siya si Juana na makikipag-agawan kina Kara (Bianca King) at Lolita (Rhian Ramos) sa pag-ibig ni Richard.

Biggest break ito ni Michelle, kaya tuwang-tuwa sila ni Bianca na magbida finally dahil pareho silang kontrabida ni Marian Rivera sa Dyesebel at ngayon, bida na sila.

Kuwento ni Michelle, nang unang ipaalam ni Jun Lalin na bida siya, ayaw pa niyang maniwala at kahit tinext siya nito na magpaganda ng husto sa storycon, hindi pa rin siya makapaniwalang maganda ang partisipasyon niya sa Zorro.

Alam din ni Michelle na marami ang hindi pabor na magbida siya dahil hindi siya homegrown talent ng GMA-7 at hindi siya nag-audition, pero hindi siya nasasaktan.

“Patutunayan ko na lang sa mga nagdududa na kaya ko ring magbida. I’ll do my best para hindi sila ma-disappoint sa akin at lalo na ang management ng Channel 7 sa pagtitiwala nilang ibinigay sa akin. Tinanggap ko lang ang trabahong ibinigay sa akin, sana pagbigyan n’yo ako,” pakiusap ni Michelle.

Sabagay, kahit anong negative comments ang marinig ni Michelle, hindi siya apektado at importante may show siyang malaki, maganda at magagaling ang kasama. Sa March 23, na ang premiere nito sa direksyon nina Mark Reyes at Dominic Zapata.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites