<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, March 24, 2009

Robin Padilla nabaitan kay Manny Pacquiao

Mabuti at sa GMA 7 pa rin mapapanood ang laban ni Manny Pacquiao kay Ricky Hatton dahil kung natuloy lumipat sa ABS-CBN si Manny, mag­ka­karoon ng major revision sa script ng Totoy Bato.

Nakuwento ni Robin Padilla sa premiere night ng Sundo na kukunan ang laban nina Pacquiao at Hatton at ipalalabas sa Totoy Bato dahil kasama yun sa istorya.

Ibinalita rin ni Robin na inimbita siya ni Manny at ilang cast ng action series na manood ng laban nito sa May 2 sa Las Vegas at kung matutuloy siya, first time niya itong mapapanood na nakikipaglaban at sa Amerika pa.

Sa mga nainis kay Manny sa paiba-iba nitong desisyon, si Robin na ang nagsasabing mabait ang boxing champ na una niyang nakilala sa Elorde Gym. Kahit daw nasa­saktan ito sa Totoy Bato, hindi nagre­rek­lamo at naghihintay kunan ang mga eksena.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites