<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, March 10, 2009

Rochelle Pangilinan gustong mawalan ng gana sa pakikipagtalik

HANGGANG ngayon ay kayod-to-death pa rin si Rochelle Pangilinan dahil sa ‘obligasyon’ niya sa kanyang pamilya.

Pero, magaan naman daw sa loob niya ito. At never niyang pinagsisi-sihan na naging mahirap lang ang kanilang pamilya.

Bukod sa daily na Tarzariray niya ay rumaraket pa rin si Rochelle sa ibang shows ng GMA tulad ng Bubble Gang bilang replacement kay Rufa Mae Quinto habang nasa Amerika pa ito.

Pumanaw ang ama ni Rochelle last year at nitong nakaraang buwan lang ay naospital naman ang minamahal niyang ina.

May mga kapatid din siyang umaasa pa rin sa kanya hanggang ngayon. Dahil sa ganitong sitwasyon ay wala na ngang panahon para sa kanyang personal na buhay si Rochelle.

At nang makakuwentuhan namin siya kamakailan, halos hindi kami makapaniwala nang sabihin niya sa amin na dumaan ang Pasko at Va-lentine’s Day na wala siyang boyfriend. At dahil dito ay wala rin siyang sexlife.

Hindi namin alam kung matatawa kami nang sabihin niya na panay na lang ang kain niya nga-yon ng papaya dahil sabi raw ng matatanda ay nakaaalis ng ‘L’ o libido o hilig sa sex daw ang prutas na ito.

Bale ito raw ang sekreto niya kaya nananatili siyang celibate o sexless life hanggang ngayon.

Natutuwa naman si Rochelle na nananatiling double digit (20 pataas) ang rating ng Tarzariray na magtatagal pa sa ere hanggang April 17.

Sa susunod namang season ng Daisy Siyete ay sina Jopay at Sunshine naman ang magiging bida rito.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites