<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, March 31, 2009

Shane Ortiz inisnab ni Ramielle Malubay

Si Shane Ortiz ay isang baguhang singer na gustong gumawa ng pangalan dito sa Pilipinas. Sa Amerika siya isinilang pero sinamahan ng kanyang mga magulang na parehong taga-Nueva Ecija na pumunta ng Pilipinas para ibahagi ang talentong ipinagkaloob sa kanya ng Diyos.

Nauna niyang plinanong sumali sa American Idol since US citizen naman siya pero nataon ang audition nito sa kanyang mga exams sa eskwela kung kaya hindi siya napasali. Nasa unang taon pa lang siya sa kolehiyo sa Amerika. Babalikan din niya ito at ipinangakong tatapusin pagbabalik niya mula sa pagbabakasakali na makilalang singer dito sa bansa ng kanyang mga magulang at itinuturing na rin niyang sa kanya.

My album na nagawa si Shane sa Aeon Records at ipinamamahagi locally ng PolyEasy Records. Ito ang How Am I, Shane Ortiz na naglalaman ng walong original songs (Sensya Na, Dreamin’ of You, First Love, Maalala Mo Rin Ako, Anong Petsa Na, Sana, mga komposisyon ni Guian Carlo Zabala) at dalawang revivals (Mr. Disco, isang komposisiyon ni Norman Caraan na isinaayos muli ng Brown Republic, at How Am I Supposed to Live Without You na pinasikat nina Michael Bolton at Laura Brannigan).

Labingsiyam na taong gulang lamang si Shane at bunso sa dalawang magkapatid. Lalaki ang una at may edad na 32. Pangarap niyang makagawa ng pangalan dito sa local entertainment bilang isang singer at artista rin.

May isa siyang kwento tungkol sa isang kababayang Pinoy na naging finalist ng American Idol, si Ramielle Malubay. Hangang-hanga siya rito at nang una niya itong makita sa Florida airport ay talagang nag-effort siyang malapitan ito para makapagpakuha ng larawan na kasama ito. Pero sa halip na pagbigyan siya ay hinatak pa nito ang kasamang boyfriend papalayo sa kanya.

“I didn’t feel bad about it. Baka may problema siya ng oras na iyon,” katwiran niya.

[via]

Labels:

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

ay naku nde pepede yang si shane. panget ang boses kaya mas makakabuti pang ipagpatuloy nlang nya ung pag-aaral at mas malake pa ang chances nyang magtagumpay.

prang wannabe ang dating eh.......hehehehehehe

butata.

9:45 AM  
Anonymous Anonymous said...

MARAMI ng singers dito sa Pilipinas, mas magagaling kesa sa iba... ano ba, wag na xa makipagsiksikan pa dito. naku naman. plakda lang sya dto.

7:58 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites