<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, March 22, 2009

Survivor Philippines auditions, libu-libo ang pumila

Libu-libong castaway-wannabes ang nakipila sa Survivor Philippines nationwide auditions ng GMA Network para sa second season ng international franchise sa CSI, City Mall Lucao sa Dagupan noong Pebrero 26 - 27, SM City sa Baguio noong March 3 - 4, at LCC Mall sa Naga noong Marso 9 - 10.

Matiyagang naghintay ang mga nangangarap mag-audition para maipakita ang kanilang natatanging personality upang magkaroon ng pagkakataong makuha ang nakakalulang prize money na P3 million, tax free, at ang titulong Pinoy Sole Survivor.

Si SP host Paolo Bediones at Season 1 castaway Marlon Carmen ang sumali sa screening committee sa Dagupan na pinangungunahan nina program manager Neil Gumban, executive producer Donna Medina at segment producer Alex Dionisio.

Sa Baguio City, si Season 1 runner-up Rob Sy ang nakisali sa screening committee; samantalang sa Naga, ang pambansang labanderang si Zita Ortiga ang lumahok sa paghahanap ng mga may kakayahang mapabilang sa mga castaway.

Inilarawan ni Gumban ang “it” factor na maaaring makapagpalutang sa isang aspirant at kung ano nga ba ang nakakapagpamangha sa mga screener para isama ang isang auditionee sa shortlist ng potential castaways.

Bukas ang auditions sa iba pang nagnanais ng spot sa SP Season 2. Ihanda na ang distinct persona na irarampa sa SP auditions sa SM Iloilo SM Lipa sa Batangas sa March 23 to 24; SM North EDSA sa Manila sa March 27 to 28; at SM San Lazaro sa March 29 to 30.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites