<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, April 19, 2009

Gian Magdangal papakasalan na si Sheree

Isang Philippine Idol contestant na mas nakilala nang ma-in love at magka­anak sa seksing aktres na si Sheree, masaya si Gian Magdangal sa magandang takbo ng kanyang music career ngayon. Natupad ang matagal na niyang pangarap na magkaroon ng sariling album, dumating ang Love Tracks.

Kolaborasyon ang ginawa sa album niya para palutangin ang talento ng dating Kundirana member dahil tumulong sa kanya si Jimmy Antiporda at ang Sony Music’s A&R director na si Vic Valenciano. Proud si Gian sa team niya at sinabi na lahat ng mga kantang nakapaloob sa Love Tracks album ay “much requested from all the performances I had.”

Karamihan sa album ay mga ’70s-’80s hits tulad ng carrier single, na may music video na rin, na Everything I Own pero may sinulat na original song si Gian na How Do I Make You Love Me?

Paano naman niyang naisulat ang kanta?

“Sheree and I had a fight one time,” sagot ni Gian na ‘yun daw ang pinagsimulan ng ideya niya. “It basically asks a person how he makes a loved one feel loved and cherished?”

Aminado ang singer na mas nag-mature siya sa relasyon nang magkaroon ng anak. Mas naging conscious daw siya sa mga responsibilidad niya. Hindi nalalayo ang planong pagpapakasal kay Sheree, ayon pa kay Gian, pero sa ngayon pagsisikapan muna niyang ipakilala ang Love Tracks album niya. “I am more conscious of my responsibilities. Aside from this new family I have with Sheree, I am breadwinner to my own family. I am sending my younger sibling to school because my parents have both retires already. Sometime the pressure is just too much but they help me focus on the more important things now,” pagkukuwento ni Gian na nangumpisal din na magpapakasal sila ni Sheree in the future.

Ang Love Tracks ay produced ng Sony Music.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites