<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, April 19, 2009

Hole in The Wall gameshow, nakakatuwa

Dumalo kami sa taping ng Hole in The Wall hosted by Ogie Alcasid (Angelina) at Michael V. (Yaya). Sobrang nakakatuwa ang pinaka-bagong gameshow na galing pa ng Japan. Habang inaayos ang palda ni Ogie ay ‘di sinasadyang lumitaw ang brief nito.

Ang mga naglaro ay binubuo ng Blue Team na kinabibilangan nina Rochelle Pangilinan at ang magkapatid na Moymoy Palaboy at sa Red Team naman ay sina Wilma Doesnt, Tess Bomb at JC Tiuseco. Sa una at ikalawang round ay walang nalaglag sa mga celebrity players pero nabawasan ng puntos nang mapingas ang isang bahagi ng wall dahil hindi gaanong nakapasok sa butas si Tess. Pero sa third part ay nalaglag sina JC, Tess at isa sa Moymoy Palaboy.

Ang natalo ay ang Blue Team (20 pts) laban sa Red Team (922 pts) at sobrang na-excite ang lahat kahit may nalaglag at nabasa.

Magsisimula ang programa sa Lunes (April 20) mula Lunes hanggang Biyernes 6:00-6:30 ng gabi sa GMA 7.

Inamin nina Ogie at Michael na sa tagal nilang magkasama sa showbiz ay never na umiral ang inggitan sa bawat isa. Magkumpareng buo ang dalawa at hindi sila nagsasapawan.

Tinanong si Michael kung hindi ba naaasiwa ang asawa nito kapag nagdadamit at kilos-babae siya?

“My wife has no objection sa role ko bilang babae at kung ano ang pinaggagagawa ko dahil naiintindihan niya ang aking trabaho. Kung hindi dahil dito ay hindi ako makakabili ng kotse at bahay,” sabi ni Michael.

[via]

Labels:

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

pls. i wanted to know how to join....i beg you i wanted to join! email me at ashleyleighne@yahoo.com

10:31 AM  
Anonymous Anonymous said...

hey pls tell me how to join..im interested to join..email me at razpingol@ymail.com..tnx a lot..

10:01 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites