<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, April 22, 2009

Iza Calzado payag makahalikan si Bong

Excited ang isa sa may pinakamagandang mukha sa telebisyon at GMAAC prime star na si Iza Calzado dahil isa siya sa napili ni Senator Bong Revilla na maging leading lady sa inaabangan ng pelikula na Ang Panday na entry for 2009 Metro Manila Film Festival.

Sinabi ni Iza na mala-king blessing at karangalan ang mapasama sa Ang Panday at makapareha ang isa sa inirerespetong artista at public servant ng bansa na si Sen. Bong Revilla na first time niyang makakatrabaho .

Tsika pa ni Iza na okey lang daw kung magkaroon siya ng kissing scene with Sen. Bong lalo nat kailangana sa script.

Saka hindi naman daw ito ang first time na ma-kikipaghalikan siya sa pelikula.

‘Yun nga lang daw, this time, ay isang senador ang kanyang makakahalikan.


[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites