<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, April 28, 2009

Jolina Magdangal: Juday deserves to be happy

Sina Drew Barrymore sa 51st Date at Riding Car with the Boys at si Julia Roberts sa Nottinghill at Dying Young, ang peg ni Jolina Magdangal sa character niyang si Joanna Maglipot sa rom-com series ng GMA-7 na Adik sa ’Yo.

Excited ito sa bagong show at kahit sa May 5 pa ang first taping, pinag-aaralan na nito ang makapal na script.

Samantala, happy si Jolina sa malapit na wedding nina Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo at deserving daw maging masaya ang actress.

“Genuine ang pagka-happy ko for her at wala akong nararamdamang kahit katiting na inggit.

“She deserves to be happy at feeling ko, kumpleto na ang buhay niya at nakita na niya ang kanyang destiny.

“Ako naman, happy in search of my destiny at sure akong makikita ko rin ang destiny ko (nalungkot kami habang sinasabi niya ito).

“Akala ko noong una, mauuna pa ako sa kanyang pakasal. Ang maganda, walang naging bitter at lahat happy para sa kanya,” sabi pa ni Jolina.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites