<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, April 21, 2009

Kampo ni Annebelle Rama hinamon ang PEP

NAGBALIK sa Showbiz Central noong Linggo si Annabelle Rama para sagutin ang mga pahayag ni Atty. Sandra Olaso-Coronel, lawyer ng PEP, sa Startalk.

Nanawagan si Annabelle kina Atty. Felipe Gozon at Jimmy Duavit na imbestigahan ang show dahil one-sided daw.

’Kaaliw si Annabelle nang mag-sorry muna kay Lisa Gokongwei bago sabihing hindi na dapat i-ban sa Robinsons malls si Richard Gutierrez dahil ’di ito pumupunta at mga talent niya sa malls ng mga Gokongwei dahil walang tao at mainit.

Hindi rin niya tatanggapin ang pagkakapili as one of Yes! Most Poweful in Showbiz dahil hindi siya influential.

Kasama ni Annabelle na nag-guest ang lawyer niyang si Agnes Maranan na nagsabing kung ’di susundin ng PEP ang nakasaad sa Cease-and-Desist Letter, may posibilidad na mag-file sila ng legal o criminal case laban sa PEP.

Sabi naman ng lawyer ni Richard na si Atty. Angelica Santiago, ilabas na ng PEP ang kanilang witness dahil gusto na rin nilang makilala kung sino ito.

Mahaba pa ang tatakbuhin ng kasong lady lawyers ang magsasagutan.

Bago matapos ang show, lumabas si Raymond na may hawak na magazine ng Summit Media na cover si Isabel Daza at nag-dialogue na mahal nila ang Summit Media.

Sa Digital Don’t Lie to Me, inamin ni Maui Taylor na ipinaayos niya ang ilong, baba, tiyan at boobs, pero hindi ang puwet.

Ibinalita nitong sa May, magpapabawas siya ng boobs.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

ang alam ko kce iba ung umaayos ng pwet ni maui........hehehehe

butata.

11:46 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites