<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, April 18, 2009

Mark Herras prepares for next project

GAANO kaya katotoo ang nasagap naming balita na kaya kinakarir ni Mark Herras ang pagpapalaki ng katawan dahil naghahanda ito para sa proyektong pagsasamahan nila ng bagong GMA7-Regal star na si Carla Abellana.

Isa raw kasi si Mark sa pinagpipilian para maging kapartner ni Carla sa kauna-unahang proyekto ng aktres sa Kapuso. Kaya naman daw puspusang paghahanda ang ginagawa ni Mark lalo na ang regular na pagpunta sa gym para mag-exercise.

Kaya naman kung mapapansin ngayon ay unti-unti nang bumubukol ang muscles sa ka-tawan ni Mark na lalong nadaragdag sa kanyang sex appeal, na binagayan pa ng medyo tan na kutis niya dahil sa pagbabakasyon niya sa Boracay nitong Holy Week.

Kung matutuloy ang napipintong pagtatambal nina Mark at Carla, ano na kaya ang mang-yayari sa loveteam naman nila ni Jennylyn Mercado na consistent top-rater pa mandin ang balik tambalan nilang afternoon soap na Papano Ba ang Mangarap? Tuluyan na kayang bu-buwagin ito o magkakaroon ng triangle between Carla, Mark at Jennylyn.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

sna c geoff nlang..

11:40 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites