<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, April 02, 2009

Rufa Mae Quinto hindi kayang patawarin si Mo Twister

TAMA si Rufa Mae Quinto.

Mas mabuti nang aminin niya na hindi niya basta matatanggap ang sorry ni DJ Mo, kesa naman magpaka-plastic siyang kunwari ay okey na sa kanya ang lahat, pero masama pa rin ang loob ni-ya.

Hindi masisisi si Rufa Mae kung magkimkim man ng sama loob, at isipin niyang ipinahamak siya sa isang show na kasali pa naman siya, dahil nang okrayin ni Mo si Rufa Mae sa Showbiz Central ay wala ang aktres/komedyante para maidepensa ang kanyang sarili.

Ibang usapan nga siguro kung naroroon din si Rufa Mae nang mangyari ang bagay na iyon.

Kaso, nasa abroad siya para sa ilang shows at saka naman ipinasok ang interview na iyon ni Mo kay Vicki Belo.

Sinabihan naman pala ni John Lapus si Mo na ‘wag nang babanggitin ang pangalan ni Rufa Mae sa interview na iyon dahil kasamahan nga nila, at wala nga iyon para mai-depensa ang sarili, pero pinairal ni Mo ang katiga-san ng kanyang ulo.

Ano kaya ang mararamdaman ni Mo kung mga baho naman niya ang pag-usapan sa show kung saan co-host siya at ‘di rin niya maipagtanggol ang sarili dahil absent siya nang panahong ‘yun?

Mahilig magpakontrobersiyal itong si Mo maging sa programa niya noon sa radyo. Hindi ba ang dami ring nagalit diyan dahil sa style niya na kung anu-anong tsismis ang ipinalalabas, tapos nagso-sorry din naman siya.

Nagsabi raw si Mo na magre-resign na lang siya sa Showbiz Central kapag hindi siya pinatawad ni Rufa Mae.

Eh, mag-resign siya.

Hindi naman siya kawalan sa show.

Hindi ba sa isang show sa ABS-CBN, nawala siya roon nang hindi naramdaman ng network?

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites