<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, May 07, 2009

David Cook and David Archuleta will arrive on May 12

Sa May 12 na ang dating nina David Cook at David Archuleta para sa May 16, concert nila sa concert grounds ng SM Mall of Asia. May radio and TV promotion sila na exclusive sa GMA 7, pero sa SiS at Eat Bulaga na lang sila lalabas.

Sinabi ni Jomari Yllana ng Fearless Promotions kung saang hotel naka-billet ang two Davids, pero hindi na ipinasulat at baka dagsain ng fans ang hotel.

Two hours tatakbo ang concert at may tig-60 minutes sila to perform. May sarili silang band at technical writers at between 20 to 25 ang entourage ng bawat isa. Hindi sila gagamit ng same band at equipment.

Si Ronald Singson ang nakipag-negotiate sa management ng dalawa na package deal ang tawag ni Jomari sa concert ng dalawa.

Maganda raw ang benta ng tiket at mabibili ito sa Ticketnet at Ticketworld at P12, 426 (Titanium), P6,215 (Platinum), P3,625 (VIP), P2,075 (Gold), P625 (Silver), at P315 (Bronze). May upuan ang mga manonood except for the silver and bronze area.

Ayaw sabihin ni Jomari kung ano ang next project ng Fearless Promotions, pero pinaplano nilang magbukas ng music channel. Parang ’di sinagot kung maglalabas sila ng music video nina Pops Fernandez at Martin Nievera ‘pag operational na ang music channel.

Naaliw, pero natagalan sagutin ni Jomari ang tanong kung saan niya pauupuin sina Pops, Ara Mina at Aiko Melendez kung manonood ang tatlo. Kanino niya ibibigay ang best seat?

“Kay Pops ko na lang ibibigay ang best seat because I know she’s a fan of the two Davids. Si Aiko ‘pag manood, grupo ‘yun and with her family at si Ara, kasama ang boyfriend niya.”

Nag-isip din bago sagutin ni Jomari ang tanong kung ano ang mga natutunan niya sa pakikipag-relasyon niya kina Aiko, Ara at Pops.

“With Aiko, I learned to be a father and husband. With Ara, I learned my worth as a person (aww!). With Pops, I was at my best (aww again!).”

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites