<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, May 23, 2009

Hayden Kho, Katrina Halili video, nakalipad na sa Amerika

Nagkita kami ni Hayden Kho noong Huwebes ng hapon pero saka ko na lang sasabihin sa inyo ang mga napag-usapan namin.

Kaharap sa meeting ang nanay ni Hayden at ang legal counsel nito na si Atty. Lorna Kapunan.

Type ko ang nanay ni Hayden. Hindi siya nagpaka-plastic. Talagang nakairap siya sa akin at hindi niya ako binabati. Naririnig niya kasi ang mga ibinabalita ko sa radyo at nababasa ang mga sinusulat ko tungkol sa mga kahalayan ng kanyang anak. Kahalayan daw o!

At least, nagpakatotoo ang madir ni Hayden. Magtataka pa ako kung tsika-tsika at beso-beso siya sa akin kesehodang binabatikos ko si Junjun! Junjun daw o!

Junjun ang palayaw ni Hayden dahil junior siya ng kanyang ama na si Dr. Hayden Sr. At dahil nakairap sa akin si madir, hindi ko na tinanong kung true na may nagregalo sa kanya ng compilation ng sex video ni Hayden noong Mother’s Day. Napaka-brutal ‘di ba?

Natukoy na ng mga imbestigador ang source o nagkalat ng sex video ni Hayden kaya ipapatawag na siya ng NBI.

Ewan ko lang kung makakarating ang suspect dahil may tsismis na lumipad na siya sa Amerika. Baka na-afraid dahil nababanggit na ang kanyang pangalan sa mga radyo at diyaryo.

* * *

Watch n’yo ngayong hapon ang Startalk dahil may mahabang report tungkol sa Hayden sex video scandal at sa aksidente na nangyari kay Richard.

Nagpuyat ang staff ng Startalk para maihatid sa inyo ang hottest at latest news tungkol sa mga nakakaloka at kontrobersyal na isyu sa showbiz. Ang bilis-bilis ng mga pangyayari ‘huh! Sino ang mag-aakala na makakarating sa Senado at NBI ang kuwento ng love triangle nina Hayden, Katrina at Mama Vicki?

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites