<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, May 08, 2009

Hero’s welcome kay Pacman sa isang linggo itutuloy

WALANG hero’s welcome na magaganap today sa pagbabalik ni Manny Pacquiao sa Pilipinas.

Bagkus, ang magarbong parade sa Pambansang Kamao at World’s No.1 Pound for Pound boxer ay magaganap either sa Monday or Wednesday, ayon kay Sec. Lito Atienza.

Nasabi ni Manny sa interview sa kanya, hindi siya ika-quarantine.

Kapag may senyales lang ng may flu tulad ng lagnat, sipon o ubo ay doon lang siya ika-quarantine.

Lahat ng Team Pacquiao na kasama ni Manny ay daraan sa procedure tulad ng ibang pasahero na nanggagaling sa America o bansang positive sa H1 N1 virus.

Nauna pang napabalita na ang Department of Health ay humihiling kay Manny at buong Team Pacquiao na ipagpaliban muna ang pagbalik sa bansa.

Kasi, ang America ay ika-lawang may pinakamara-ming positibo sa swine flu.

Pero sa SOP sa Sunday ay naka-schedule umapir ang Pambansang Kamao at bibigyan siya ng big welcome dahil sa matagumpay na pagpapabagsak kay Ricky Hatton at masungkit ang korona ng IBO light welterweight division.

Pati sa Pinoy Records ay mapapanood ang pagdating ni Manny at ang kanyang tagumpay sa boxing.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous ed mata said...

Labis kaming nagagalak sa muling matagumpay na laban n Manny Pacquiao vs. Ricky Hatton,patunay na naman na cya ang labis na kinaisiyahan ng ating Panginoon pagkat napapakita nya Sa buong mundo ang unahin SIYA sa lahat ng bagay at ibigay ang buong tiwala sa KANYA at ikaw ay pagpapalain.
Gusto ko lang iparating kay Manny na pati ang Mrs. ko na walang kahilig hilig sa ano mang sports pero mula ng lumaban sunod2 si Manny dito ko lang nakitaan pano nya subaybayan at panoorin si Manny,naiisip tuloy nya sa 2ng lalaking apo nya na ulila na pareho sa magulang,na sana magkaroon din ng magandang swerte ang 2ng bata,kahit wala na kami parehong hanapbuhay na itaguyod ang 2ng apo namin sa pagaaral pangarap naming makamtan sana nila ang pagpala ng POONG MAY KAPAL,pagkat naaawa ako sa dalawang batang nasa puder namin na sana maitaguyod namin ito at pagpalain din sila tulad ng magandang kapalaran n Manny.

12:57 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites