<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, May 13, 2009

Jennylyn Mercado nandamay ng ibang tao

Nag-taping noong Lunes ng Paano Ba ang Mangarap? si Jennylyn Mercado. Sa tanong ng mga kasama sa soap ng GMA 7 kung bakit hindi niya sinipot ang Startalk at mini-presscon for her birthday concert last Saturday at ang SOP noong Sunday, “miscommunication” at “misunder­standing with her manager (Becky Aguila)” ang isinagot ni Jennylyn.

May kumalat ding text na habang “nawawala” si Jennylyn, nasa bahay lang ito, ’di lang sinasagot ang text at tawag ng kanyang manager. Ka-text din siya ng isang kaibigan, Sunday evening at nasa bahay lang daw siya’t may sipon.

Okey lang namang magkatampuhan sina Jennylyn at manager niya, kaya lang may mga taong nadamay, gaya ng staff ng Startalk at SOP na nag-effort para paghandaan ang segment niya sa dalawang shows.

Si Calvin Neria, director-producer ng I Am Woman concert niya sa May 14 sa Music Museum ay na-tension dahil ’di alam kung darating siya sa rehearsal at sa gabi ng concert. Hopefully, ayos na si Jennylyn hanggang Sabado.

[via]

Labels:

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

unprofessional ang tawag dyan.........hehehehehe

butata.

8:12 AM  
Anonymous Anonymous said...

she does not deserve the second chance given to her by people concerned. she'll NEVER be a star, in the truest sense of the word. she'll always be a WANNABE.

12:25 PM  
Anonymous Anonymous said...

nakakarma siya ngayon kasi sa mga kagagahan na ginagawa niya kay patrick. She's using their kid para maawa tao sa kanya. she's super arte in the truest sense of the word.

7:34 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites