<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, May 18, 2009

Jinkee, laging nakaabang sa pera ni Pacman

Walang dapat ipag-alala ang mga taong concerned kay Manny Pacquiao na baka maubos ang kinita niya sa boxing dahil sa plano niyang pagtakbo sa 2010 elections.

Ayon sa boxing champ, paano raw mangyayari ’yun, eh, ang lahat ng pera niya ay dumidiretso sa misis niyang si Jinkee Pacquiao.

“Eh pagkatapos nga ng fight, andiyan agad ang asawa ko,” pagbibiro niya.

“Siyempre, ganu’n sa amin, eh, sa mga Bisaya ’di ba, ang kita ng lalaki, iniintrega agad sa babae?”

Kinumpirma na ni Manny ang kanyang pagtakbo sa darating na eleksyon dahil gusto raw niyang ibalik sa Panginoon ang lahat ng biyayang natatanggap niya sa pamamagitan ng pagtulong sa kanyang mga kababayan.

Pero marami rin ang nagsasabi na puwede namang tumulong ang isang tao kahit wala sa pulitika at say naman ng Pambansang Kamao ay baka naman masaid siya pag ganu’n.

“Kaya naman talagang tumulong kahit wala sa pulitika pero mauubos naman ako, ’di ba? Mauu-bos naman ’yung perang pinagkitaan ko sa boxing, eh, para sa pamilya ko ’yun. Samantalang may pera namang dapat mapunta sa mahihirap pero hindi na nakakarating. Dapat ay may isang tao na taus-puso at may sinseridad na itulong ang dapat sa tao.”

Bago tuluyang pumalaot sa mundo ng pulitika ay gusto pang lumaban ni Pacman sa Oktubre. Hindi pa raw niya alam sa ngayon kung sino ang makakalaban niya pero aniya, baka ito na ang kanyang last fight sa loob ng ring dahil next year, laban naman sa pulitika ang kanyang haharapin.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

may friend akong taga gensan at sinabi niya na everyday daw ay mataas ang pila sa maraming tao sa labas ng bahay ni manny para manghingi ng balato. candy na lang daw at tubig ang pinamimigay dun. nakakaawa talaga nung mga tao. tsk..tsk..tsk

4:06 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites