<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, May 29, 2009

Katrina Halili committed suicide?

BLACK propaganda runs amuck between the warring camp of Katrina Halili and Hayden Kho. We had to call Katrina’s adviser, Omar Sortijas on this one as a text message is being circulated lately that the beleaguered StarStruck star reportedly committed suicide. Not true, says Omar who was with Katrina at the time we made the call. He added that this was a black propaganda being disseminated by the other camp’s PR.

Still on Omar, now it is his turn to file a case against the Kho family, including the matriarch, Mrs. Irene Kho, who named him on national TV as the source of drugs for the video lovers. For the record, Omar is not a PA or a mere groupie of Katrina as he is a very able scriptwriter in the GMA creative department.

[via]

Labels:

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

nde na credible o kapani-paniwala ung mga sinasabi ni kat sa harap ng senate committee inquiry ng tanungin kung nag-drodroga sya at sinabi nyang nde raw?

samantalang kitang kita sa video na bangag na bangag sya habang nakikipagtalik kay kho. at hinamon din sya ni kho na magpa drug test ng buhok pra malaman ang totoo.

tulad din ng mga nakaraang pagsisinungaling o denial noong una ng pumutok ang issues tungkol sa kanila ni kho.

ano naman kaya ang susunod? dapat cguro si omar magpakalbo?.........hehehehehe

butata.

12:06 AM  
Anonymous Anonymous said...

sinungaling ka din katrina.....may i deny ka pa noon na hindi totoo na may namagitan sa inyo ni Hayde habang boyfriend pa siya ni Dra. Belo..napanood kita sa The Buzz.eh ngayon nakita na ng publiko ang sex video ninyo ni Hayden at pagiling giling mo pa sa pagsasayaw....pano mo papaliwanag na walang namagitan sa inyo ni hayden.Sabi mo nga sa senado nanawagan ka sa publiko na wag tangkilikin ang sex video ninyo dahil IKA MO....WALANG MAGBEBENTA KUNG WALANG BUMIBILI NG SEX VIDEO!ito naman masasabi ko KATRINA...WALANG MABI VIDEO-HAN NG SEX VIDEO KUNG WALANG MAGPAPA....... KAY HAYDEN.

11:37 PM  
Anonymous Anonymous said...

itong si katrina pag hindi pa nagkapelikula ito pagkatapos ng sex scandal nila ni kho eh ewan ko na lang!!!!! sa tindi ng mga pag iyak iyak niya pag di pa nahasa ang acting ability niya ha.parang enjoy ka naman katrina nang nagsasayaw kayo ni kho eh....pls don't deny it.at sigurado kong nag enjoy ka din naman doon sa isang ginawa mo.....AND DON'T EVER DENY IT ANO KITANG KITA SA VIDEO!!!

8:00 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites