<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, May 04, 2009

Katrina Halili gusto na uling magkontrabida

Sobrang fan pala ni Thalia si Katrina Halili kaya babaliin nito ang sinabi dati na hindi na siya magko­kontrabida kung ibibigay sa kanya ang role ni Fedra (sana tama ang spelling namin), kontrabida sa Rosalinda. Ang pagiging fan din ng Mexican actress ang dahilan kung bakit pumayag mag­kontrabida sa Marimar ni Katrina.

Na-excite nga ito sa ibinalita ni Lolit Solis na nag-i-entertain ng Pinoy fans si Thalia dahil twice na itong nakapunta ng ‘Pinas. Type ni Katrina na pumunta sa New York o kung saan niya makikita si Thalia para makita ito.

Samantala, naglalakihang billboard nina Katrina at Richard Gutierrez for Flawless ang makikita sa kahabaan ng EDSA. Sometime this May ang relaunching ng dalawa bilang endorsers at image model ng Flawless at isang big event ang inihahanda.

[via]

Labels:

1 Comments:

Blogger papa piolo said...

view the complete hayden sex files that includes vicki bello, ruffa mae quinto, maricar reyes, mariana del rio (samba girl), and katrina halili here @

http://deathbyporno.blogspot.com
http://filipinahotties.blogspot.com

thanx :)

12:34 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites