<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, May 31, 2009

Marian Rivera excited magsuot ng ‘Darna’ costume

Rumampa si Marian Rivera sa Black Magic Denim Show ng Jag na kanyang ini-endorse kasama si Will Devaughn. Ginawa ang fashion show sa main atrium ng MOA last Friday at dinaluhan ng mga fashionista, press people at fans.

Nagmo-model na pala ang actress dati pa, kaya binalikan lang daw niya ang dati niyang trabaho bago pa siya nag-showbis.

Masaya palang ibi-nalita ni Marian na tuluy-tuloy ang training niya para sa Darna at nagagawa na niya ang moves ni Darna at nakakalipad na siya. Nadinig niyang si Mark Anthony Fernandez ang makakapareha niya na welcome sa kanya.

Ano ang feeling niya nang isuot ang Darna costume at paki-describe ng costume?

“Ay, maganda siya, kakaiba, pero hanggang tuhod ang boots ko. Iba ang feeling nang suot ko ang costume at headdress palang, excited na ako. Sana ako ang sumigaw ng Darna,” wish ni Marian.

Tukso ang inabot ni Marian sa sagot na “luma na ‘yan, ang bago ngayon ay si Dingdong Dantes,” sa sabi ng press na baka ma-link sila ni Mark Herras na kasama rin daw sa Darna.

Tungkol naman sa pagpapa-tattoo ni Dingdong Dantes ng initial “MGD” o Marian Gracia (real name niya) Dantes, sabi ni Marian, irespeto na lang ang actor kung ayaw magsalita.

Nang usisain ng press kung may tattoo rin siya at kung saang parte ng katawan niya nakalagay, ang sabi’y “akin na lang ‘yun, secret at ’di ninyo makikita ’pag naka-costume ako ng Darna. Bilang tao, irespeto natin anuman ang meaning ng tattoo ni Dingdong at kung ano ang personal reason na ginawa niya ’yun,” pakiusap ni Marian.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites