<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, May 18, 2009

Mark Anthony, pinalitan ni Geoff sa ‘Rosalinda’

Hindi kami familiar sa Rosalinda, kaya hindi namin alam kung dalawa ang leading men ng series o kung sa Pinoy adaptation ay gagawing dalawa ang katambal ni Carla Abellana.

Nabalita’t nasulat nang si Mark Anthony Fernandez ang gaganap na Fernando Jose at makakapareha ni Carla, pero nakatanggap kami ng tsikang si Geoff Eigenmann na ang leading man ng dalaga.

In fact, si Geoff ang makakasama ni Carla sa shoot ng cinema plug ng Rosalinda at iba pang upcoming shows ng GMA-7 na ipalalabas sa mga sinehan.

Hindi alam ng source namin kung pinalitan ni Geoff si Mark Anthony Fernandez o nadagdag siya sa cast, pero may schedule na ito ng shoot ng cinema plug at bago matapos ang May, mapapanood na ito sa mga sinehan.

Dahil walang taga-Channel 7 na gustong sumagot sa aming tanong kung in na si Geoff at out si Mark Anthony sa cast ng Rosalinda, abangan na lang natin ang cinema plug at announcement.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites