<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, June 14, 2009

Bong Revilla binayaran ng P50M para manahimik sa Katrina-Hayden sex scandal

HINDI nagtatago si Senador Bong Revilla, at lalong hindi siya nananahimik ngayon tulad ng gustong palabasin ng kanyang detractors.

Sa SNN special report, ipinalabas ang pa-nayam kay Sen. Bong at sinabi niyang tuloy pa rin ang laban niya para sa kaso ng Katrina Halili-Hayden Kho sex scandal.

May intriga kasing binayaran daw si Sen. Bong ng kampo ni Dra. Vicki Belo ng P50M para manahimik na lang.

Ito ay mariing itinanggi ni Sen. Bong on national TV. Pagdidiin ng senador, tuloy pa rin ang laban niya sa sex scandal na ito.

Aniya pa: “Hindi pa, rin natin titigilan ang kasong ito. Mananagot ang dapat managot.” Matapang pang pahayag ni Sen. Bong na desididong ipakulong kung sino man ang nagpa-upload ng mga nasa-bing malalaswang video na hanggang ngayon ay nagkalat sa lansangan.

Halata namang pani-nira lang laban kay Sen. Bong ‘yong sinasabing binayaran siya ng P50 milyon para manahimik. Unfair ‘yon sa isang tulad ni Sen. Revilla na gusto lang makatulong sa kapwa artista, tapos ngayon ay siya pa ang nalalagay sa masamang usapin.

Mukhang desperado na ang kampo ni Hayden Kho, Jr. Ginagawa nila ang lahat ng moves para ‘wag maging masama sa mata ng mga tao ang po-ging doktor.

Habang tumatagal, may mga nagsasabing kay Hayden na raw ang simpatya nila dahil lumalabas na willing victim si Katrina.

Ang masasabi namin, ke alam ng isang babae o hindi na kinukunan siya ng video, hindi pa rin ta-ma para sa isang lalaki na i-video ang isang priba-dong gawain. So unbecoming of a gentleman.

Abangan na lang natin kung saan papunta ang kasong ito. Kung may makukulong ba talaga o may makalulusot pa?

Well, diyan natin ma-kikita kung talagang justice still prevails.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites