<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, June 01, 2009

Dingdong Dantes, Marian Rivera and Will Devaughn love triangle

LALONG nag-bloom ang beauty ni Marian Rivera nang makabakasyon siya matapos ang tapings ng soap niya sa GMA7 titled Ang Babaeng Hinugot Sa Aking Tadyang.

Humanga kami sa shi-ning beauty niya nang mapanood namin siyang rumampa with Will De-vaughn sa fashion show ng Jag Black Magic show sa Atrium ng Mall of Asia last Friday night.

Super-sexy at ang ganda-ganda ngayon ni Ma-rian. Panay kasi ang exercise niya, pagte-training at enough beauty rest bilang paghahanda sa kanyang bagong assignment sa Kapuso network, ang Darna.

Nang iniabot ni Will Devaughn ang bouquet kay Marian, natameme ang binata. Halatang labis na humanga sa magnetic beauty at kaseksihan ng co-endorser ng Jag Black. Kaya nang hu-miyaw ang fans ng “kiss” nakatulala lang si Will habang iniaabot ang flo-wers kay Marian.

By the way, hindi lang hit sina Marian at Will bilang endorsers ng Jag Black print at commercial ads, maging sa movie ay napakalakas din ang appeal nila bilang magka-tandem. Napatunayan ito sa Desperadas 1 and 2 kung saan sila ang magka-love interest. Kung wala si Dingdong Dantes sa buhay ni Marian, ma-develop kaya sila sa isa’t isa? Tanong ng marami. Nagkataon pang loveless ngayon si Will dahil nagkakalabuan sila ng girlfriend na si Rizza Santos mula nang umuwi ang dalaga sa Canada. May nagbulong sa amin na malapit nang ma-buo ang isang mainit na love triangle sa pagitan nina Dingdong Dantes, Marian at Will.

Samantala, obvious na mayroon nang superstar status si Marian. Kasi, nang rumampa siya ay naghiya-wan talaga ang bu-ong audience kahit marami ring kasing ganda ni Marian sa mga modelo ng Jag Black. May models pa ngang galing sa South America tulad ni Arianna Barouk na taga-Cuba. Si Ms. Barouk ang nag-represent ng Cuba sa Miss Earth 2007.

Rumampa rin ang mga kababayan ng Brazilian na si Daiana ng Eat Bu-laga. Pero, iba talaga ang appeal ni Marian habang nakasuot ng Jag Black jeans, super-sexy at super-ganda siyang mag-dala ng jeans.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites