<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, June 10, 2009

Jolina Magdangal, 'di cooperative sa promo ng sariling show

May nakapagsabi sa aking source na hindi raw cooperative si Jolina Magdangal para sa Adik sa ’Yo.

Madalas hindi ito available sa promo ng kanyang bagong sitcom sa GMA 7. Tuloy ang publicity ay nase-sentro lamang kina Dennis Trillo at Jennica Garcia. Kapag may promo-show si Jolens ay nagtatanong pa raw ang kanyang manager-daddy kung mayroon itong honorarium.

Magsasabi itong tatawagan sila pero kapag tumawag naman ay nagsasabi lamang na hindi puwede ang anak pero nagbibigay naman ito ng dahilan. Totoo ba ito, daddy Jun?

[via]

Labels:

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

obvious ba na mukhang pera na......hehehehehe

8:38 AM  
Anonymous Anonymous said...

kse hindi mgnda ang role nya kya ganon..d n kse sikat eh bat magpipilit p s mgandang role...tumigil n jolens tanggapin hanggang me show n binibigay sayo ok

1:44 PM  
Anonymous Anonymous said...

me mga bulung-bulungan na nga raw sa loob ng network na sinasamahan nya na ang tawag sa kanya ng mga kasamahan ngaun ay si 'ms honorarium'.........hehehehehehe

3:45 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites