<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, June 22, 2009

Marian Rivera itinangging galit kay Katrina

Si Marian Rivera ang cover ng July issue ng Yes! Magazine’s Most Beautiful issue for 2009 at para walang intriga’t walang magreklamo, walang ranking ang this year’s choice of 100 Beautiful Celebrities at ayaw ding sabihin sa amin kung pang-ilan si Marian sa listahan.

Sa July na magti-taping si Marian para sa Darna o Narda na August naman ang premiere. Mukhang handa na ang actress dahil tuluy-tuloy ang training ng wushu at harness at pati si Dingdong Dantes ay tumutulong sa kanyang workout.

Itinanggi pala ni Marian ang nasulat na ayaw niyang makasama sa Darna o Narda si Katrina Halili dahil na-involved sa video scandal. Bukod sa hindi nakikialam sa casting, wala siyang karapatang mamili kung sino ang makakasama dahil ang GMA Network ang mag-dedesisyon. In fact, hindi pa niya alam kung sino ang gaganap sa role ni Valentina sa Darna.

Nagkasama sa stage sa GMA anniversay show na One Glamorous Night: Greater and Grateful at 59 sina Marian at Carla Abellana at napansin ng press na may hawig sila. Isama pa si Alexa Ortega ng Are You The Next Big Star? at puwede na silang gumanap na triplets.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

tanda darna...eeeew trying hard

2:06 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites