<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, June 18, 2009

New Hayden Kho, Maricar Reyes sex video kalat na

May bagong version ng sex video si Dr. Hayden Kho, Jr. kasama ang aspiring actress na si Maricar Reyes na nagkalat ngayon sa cellphone.

Mas luma ito kesa sa mga naunang sex video ng dating magka-relasyon. Mas bata pa si Maricar at parang pango pa ang ilong ni Hayden.

Pero mas grabe, wild ang mga eksena.

Mas malala pa sa porno film ang nasabing video.

Grabe ang frontal at actual love making.

Painit nang painit ang mga eksena. With matching audio.

Pinag-uusapan nila ang pagbili ng laptop ni Maricar sa simula na naging paraan ni Hayden para ma-set up ang camera ng laptop kaya frontal ang lahat ng frame.

Kawawang Maricar. Wala na siyang naitago sa nasabing video.

Sino kaya talagang nagkakalat ng sex video?

Obviously hindi pa siya natatakot.

[via]

Labels:

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

lahat yan gawa makalamang pagnanasa.Kung makaiwas sila sa batas ng tao sa Dios hinde.lahat na bagay at pangyayari dito sa mundo lilipas ang lahat.malipan sa salita ng Dios na siyang batayan ng paghuhusga sa lahat mong ginawa.Mamatay lahat kwento,katanyagan,kayamanan at iba pa mawawala pati ang buhay mo ay may kamatayan.Pag katapos ng kamatayan paghuhusga galing sa Dios ayon sa mga gawa mo noong na buay kapa.Dalawang bagay lang ang harapin mo Langit o Imperyerno or Iternal Life o Iternal na kaparusahan.Dito walang mayaman.mahirap, sikat, maimpluyensa sa lipunan lahat ay haharap sa pag huhusga galing sa Dios. Kung ano man ang pupuntahan mo dito walang sikat at sino ka pa.di mo kayang bayaran ang Dios.

sana itigil nila ang bagay na nakaka sakit sa kapwa at nakasakit ng damdamin ng kapwa.
Di natutuwa ang Dios sa mga bagay na iyan siyay nalulungkot sa buhay mo.Si Satanas lang At ang Kampon niya ang natuwa sa iyo. wag kan palinlang sa kasalanang makalaman.
mahal kayo ng Dios kaya niya binigay bugtong anak dahil nais niyan maligtas tayo sa Dagat Dagatang Apoy ng Imperno..
Di Pa huli ang lahat mag isip ka habang kaya mo pang gawin.paano nalang kung huli na ang lahat.

9:26 PM  
Anonymous Anonymous said...

mas magaling gumiri si maricar kesa kay katrina.

mas magaling sguro si ruffa mae?

abangan............hehehehehehehe

butata.

10:53 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites