<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, June 05, 2009

Pacquiao pasok sa Celebrity 100 ng Forbes

Patuloy sa pagbulusok ng tagumpay ng People’s Champ na si Manny Pacquiao dahil nasa listahan na rin siya ng Forbes Celebrity 100.

Si Pacquiao lang ang tanging Pilipino na naisama sa taunang listahan ng most powerful celebrities in the world ng maimpluwensiyang Forbes.

Napunta si Pacquiao sa ika-57 puwesto sa naturang listahan para sa taong 2009 na pinangunahan ni Angelina Jolie.

Niraranggo ng Celebrity 100 ang mga film at television actor, model, chef, athlete, at musician batay sa kanilang entertainment-related earning at media exposure.

Sa listahan ngayon ng Forbes, si Pacquiao lang ang tanging Filipino at boksingerong napasama rito. Naitala ang kinita niya na $40 million. Sa larangan ng natanggap na kita, nasa ika-36 na puwesto siya - sa exposure sa internet, 55th; sa press, 59th; at sa TV at radio exposure, 80th.

Kinonsidera ng Forbes ang naging laban ni Pacquiao kina Oscar de la Hoya at Ricky Hatton, ang kasikatan niya at impluwensiya bilang endorser at plano sa pulitika.

Sa hanay ng mga atleta, sinapawan ni Pacquiao ang ibang kilala sa sports tulad ng basketbolistang si Kevin Garnett, baseball icon Derek Jeter, tennis ace Serena Williams, Maria Sharapova, Venus Williams at Ana Ivanovic.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites