<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, June 19, 2009

Patrick Garcia ayaw ipagpilitan ang sarili

“Hindi ko maiwan ang showbiz, nakaka-miss at kailangang magtrabaho,” ang sagot ni Patrick Garcia kung bakit nakumbinse siyang tanggapin ang TV remake ng Kung Aagawin Mo Ang Lahat Sa Akin. Hindi siya napi-pressure dahil may teamwork sila ng mga kasama at si Topel Lee ang kanilang director na tinalikuran pansamantala ang pagdidirek ng horror.

Dahil inaming tumigil na siya sa panliligaw kay Glaiza de Castro, nasentro kay Jennylyn Mercado at kay baby AJ ang mga tanong kay Patrick at may ma­ganda itong balita sa press.

“I’ve been hearing lately na okey na kay Jennylyn na makita ko ang anak ko. I’m planning what move I will do in order to see my son. I just wanna make sure na okey na talaga at baka maintriga na naman,” sabi ni Patrick.

Sa sinabi ng press na ang interview niya sa The Buzz na nagdududa siya na siya ang ama ni AJ at mga pahayag ng mom niya ang ikinagagalit ni Jen.

“I was asked a question sa The Buzz, hindi ko alam kung paano nila in-edit at pinalabas na nagdududa ako kung sino ang ama ni AJ, pero alam kong sa akin ‘yun. I never denied it kahit sa simula pa lang. As for my mom, she was hurt. After inviting her to the house, mapapanood siya on TV saying bad things about us, sino ang ‘di masasaktan?”

Magwa-one year old na si AJ sa August, dadalo ba siya sa birthday party nito?

“If invited ako, why not! Baka mamaya paalisin ako, nakakahiya naman. Ayaw kong ipagpilitan ang sarili ko. Curious akong makita ang anak ko para malaman kung ano ang namana sa akin.”

Paulit-ulit na sinabi ni Jennylyn na wala na siyang feelings kay Patrick at ganu’n din ang actor. “But she’ll always be in my heart as a friend and the mother of my son. Wala na akong galit sa kanya, “ sabi ni Patrick.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites