<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, July 03, 2009

ABS-CBN sinubpoena dahil kay Irene Kho

Hiniling ng mga abogado ng aktres na si Katrina Halili sa Quezon City Prosecutor’s Office na pa­dalhan ng subpoena ang ABS-CBN kaugnay ng interview nito kay Irene Kho.

Sinabi ng abogado ni Katrina na si Atty. Mamyr Tan na kailangang makakuha ng kopya ng video footage ng interview ng ABS-CBN kay Irene ang tanggapan ni Assistant City Prosecutor Rafael Villordon.

Sinabi ni Tan na ang naturang footage ay isang ebidensiya sa kasong libelo na isinampa ni Katrina laban kay Mrs. Kho.

Sinasabi ni Mrs. Kho sa naturang interview noong Mayo na tinuruan umano ni Katrina na gumamit ng bawal na gamot ang anak niyang si Dr. Hyden Kho noong magkarelasyon pa ang mga ito.

Nabigo muli si Mrs. Kho na humarap sa pagdinig kahapon ng prosecutor’s office bagaman ang abogado lang niya na si Atty. Paulo Patajo ang dumating.

Nabigo muli si Mrs. Kho na magbigay ng counter-affidavit pero binigyan uli siya ng prosecutor ng palugit.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

ano na ba ang nangyari ni katrina? lahat na lang ang kinakalaban niya?

10:01 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites