<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, July 25, 2009

Alexa Ortega pictures, kalat sa internet

Kumalat sa Internet ang pictures ng Are You The Next Big Star? female contender na si Alexa Ortega na parang dinidilaan ang face ng kaibigang babae at may isa pa siyang picture na anyong hahalikan ng kasamang guy sa picture. Walang dapat sisihin ang dalaga sa pagkalat ng kanyang mga litrato dahil galing ang mga ‘yun sa Facebook account niya.

Tila late na ang paalala ng isang reporter kay Alexa na dapat nilinis muna niya ang kanyang account, inalis ang dapat alisin bago siya sumali sa contest para walang gamiting isyu sa kanya. Pero, hindi bothered si Alexa dahil ‘yung kahalikan niyang guy ay co-actor niya sa stage play na ginawa at close friend din niya ang girl na didila sa face niya.

Hindi man manalo sa singing search ng GMA-7 si Alexa, puwedeng mag-artista dahil maganda, magaling magsalita at may acting experience na. Feel nitong pinagkakaguluhan siya sa mall tour nila at natutuwa kesa mainis ‘pag kunukurot ng fans.

May tribute kay Michael Jackson ang Are You The Next Big Star? at songs ng King of Pop ang kakantahin ng 10 contenders. Ang I’ll Be There ang kakantahin ng dalaga at tingnan natin kung magugustuhan ng text voters ang kanyang version.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites