<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, July 06, 2009

Carla Abellana at Geoff Eigenmann huhusgahan na!

Mamayang gabi na huhusgahan ang love-team nina Carla Abellana at Geoff Eigenmann, sa pilot episode ng Rosalinda. Hindi masyadong na-pressure ang dalawa’t hindi binanggit ni Ms. Wilma Galvante ang figure na ini-expect nilang pilot rating.

Sa presscon, ipinakita nina Carla at Geoff na hindi lang sila umaarte’t kaya rin nilang kumanta. Nag-solo ang dalaga ng Paper Roses, Wild Flower naman ang kinanta ni Geoff at nag-duet sila ng Just Like A Rose, pero ang La Diva ang kumanta ng theme song na Ay, Amor. Tsika ni Carla, hindi pa siya masyadong kilala’t nakakapag-malling pa’t ’di pinagkakaguluhan.

Happy si Direk Maryo J. delos Reyes na balik-primetime siya at sa kanya ipinagkatiwala ang pagdidirek kina Carla at Geoff. Katulong niya sa pagdidirek si Gil Tejada.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

ayun nahusgahan na.....TALO.HAHAHAHA

5:44 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites