<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, July 28, 2009

Pagpi-flirt ni BB kay Goma 'di nakita sa TV

Ang kiri-kiri ni BB Gandanghari sa All Star K noong Linggo. Kasi naman, si Richard Gomez ang Hired K-ller at alam nating lahat na type na type ni BB ang mister ni Lucy Torres.

Noong tsinugi niya si Rustom Padilla at piliin niya na maging BB, ang name ni Richard ang palaging sinasabi ni BB. Si Goma ang gusto niya na maging leading man kung sakaling gagawa siya ng pelikula.

Nagduda ang mga vaklush na matagal nang type ni BB si Goma, kahit noong si Rustom pa siya. Eh nagkasama nga ang dalawa sa All Star K noong Linggo. May nagkuwento sa akin na nag-flirt nang husto si BB kay Goma sa taping ng show pero na-edit ang ibang mga eksena kaya hindi nakita sa TV ang kanyang pagpapa-charming.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

kadiri............

ano un, fafahawak nya ung talong nya kay richard.......hehehehehe

butata.

12:54 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites