<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, July 29, 2009

Rhian Ramos di pa sure sa Dingdong soap

Akala ba namin si Rhian Ramos na ang napili ng GMA-7 na gumanap sa role ni Jodi sa Stairway to Heaven at makakapareha ni Dingdong Dantes? Bakit nag-audition last Monday for the said role sina Rhian at Maxene Magalona.

Ibig bang sabihin, wala pa ring final choice sa role ni Jodi na sabi ni Ms. Wilma Galvante, dapat fragile looking ang artistang gaganap?

Isa si Maxene sa mga pangalang nababanggit na kasama sa shortlist na pinagpipilian sa role ni Jodi, kaya ’di nakakagulat kung pinag-audition siya. Kay Rhian nagulat ang fans dahil akala’y sa ibang project siya isasama.

Tsika sa amin, almost 90 percent ng original story ng Stairway…, ang susundin sa Pinoy adaptation ng Korean drama na ikatutuwa nang sumubaybay nito. Sina Joyce Bernal at Andoy Ranay ang magtutulong magdirek nito.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites